Kommunikasjonen vår er ikke bare ordene våres. Det er ordvalg, stemmeleie og tonefall, tempo i måten vi prater på. Det er ansiktsuttrykk og kroppsmimikk. Som selger er det viktig at det du sier stemmer med resten.

Å bestemme seg for å ha noen andres beste interesse som utgangspunkt vil faktisk hjelpe til med å gjøre din kommunikasjon mer effektiv. Det verbale språket du deler med et prospekt vil bli forsterket fordi alle de andre måtene vi kommuniserer på stemmer med ordene. Det vil selvfølgelig resultere i at du får større gjennomslagskraft

Earl Nightingale forteller litt om hvordan selgere bruker dette for å skape bedre resultater. Det henger tett sammen med det han tar opp i videoene jeg delte i Vi blir hva vi tenker, som jeg anbefaler å se etter denne.